Skip to main content

Van “Data pukes” naar Marketing Intel.

De rol van Big Data is niet meer weg te denken in de dagdagelijke operatie. Maar de hamvraag vaak is; Hoe kan ik nuttige informatie halen uit deze, steeds complexer wordende, brei aan data? Tools transformeren complexe datasets niet “automagisch” naar eenvoudig te interpreteren informatie, dus hoe kunnen we dat slim aanpakken?

Bammboo is al 2 jaar de opleider voor alle digitale marketing en marketing intelligence trainees van Young Capital. Dit een traineeship waar trainees opgeleid worden binnen het werkveld marketing intelligence: het snijvlak tussen marketing en data. De trainees gaan bij toffe bedrijven aan de slag en krijgen gedurende een aanvullend jaar verschillende deepdives aangeboden waar ze specialistische ondersteuning ontvangen.

Binnen het huidige traineeship programma zijn uiteenlopende onderwerpen aan bod gekomen om trainees een stevige theoretische en praktische basis te geven die toepasbaar is bij hun eerste werkgever. Een case fungeerde als rode draad om het geleerde toe te passen. In dit geval was dit GitaarLes.nl onder leiding van casebaas Michel Penterman.

Snijvlak tussen marketing en data

De vaart zat er goed in: hoe meer ervaring de trainees opdeden, hoe complexer de datasets ook leken te worden. Met de bootcamp dag 6: “CRM & DMP” hebben de trainees hun eerste ervaring opgedaan om te werken met veel verschillende type data binnen 1 tool. CRM-systemen (Customer Relationship Management-systemen) zijn allemaal gestoeld op het concept van verzamelen en bundelen van klantdata. DMP (Data Management Platforms) zijn allemaal gestoeld op een vergelijkbaar, maar wel breder concept van het verzamelen en bundelen van data an sich. Niet zozeer klantdata, maar ook procesdata, financiële data, verkoopdata, externe data, etc. etc.

Binnen de marketing intelligence is zowel een CRM als een DMP een schatkamer aan informatie en een potentiële plek waar veel informatie uit verschillende hoeken convergeert. Hiermee kun je in potentie verbanden leggen en misschien wel causale verbanden achterhalen.. Simpel gezegd, je kunt groeikansen spotten, begrijpen en benutten. Echter, het landschap aan tools is divers, de databronnen en het samenbrengen ervan is complex en gezien de grote hoeveelheid data die je tot je beschikking hebt sta je voor de uitdaging waar je dient te beginnen.. Kortom, geen kattenpis..

Vanuit het perspectief van Artificial Intelligence gewerkt met data van GitaarLes(.nl) en het KNMI om daar lineaire progressie op los te laten. Dat was heel erg leuk.

RobinTrainee Marketing Intelligence

Complexer wordende, brei aan data

Aansluitend op de CRM & DMP dag waarin we veel geoefend hebben met complexe datasets hebben we de Big Data & Artificial Intelligence (AI) Deepdive training ingepland met als hoofdfocus: hoe kan ik nuttige informatie halen uit deze, steeds complexer wordende, brei aan data? Tools transformeren complexe datasets niet “automagisch” naar eenvoudig te interpreteren informatie, dus hoe kunnen we dat slim aanpakken?

Welkom Willem Meints, AI specialist bij Info Support.

Onze partner Info Support te Veenendaal biedt binnen het innovatiethema Artificial Intelligence concrete ondersteuning aan over hoe AI toepasbaar is binnen organisaties. Willem Meints werkt inhoudelijk aan AI oplossingen en geeft ook workshops en trainingen om AI toegankelijk te maken. Voor het marketing intelligence traineeship is Willem dan ook een zeer welkome bron van informatie. En natuurlijk de man die de probleemstelling tacklen kan!

Om niet in al teveel detail te treden (neem dan contact op met Young Capital ?); we hebben Artificial Intelligence ontleedt om te bepalen wat het wel en wat het niet is, het concept machine learning toegepast, een model geschreven om complexe berekening te automatiseren en dit in Pyhon Notebooks gebouwd. Dit alles om te bepalen in hoeverre het weer van invloed is geweest op de verkopen van gitaarlessen. Het antwoord? Dat houden we geheim. Die informatie is van Michel Penterman, eigenaar van GitaarLes.nl.

We hebben een Python model gebouwd met behulp van machine learning om te testen of het weer een significante impact heeft op de omzet van Gitaarles.nl

Michel Trainee Marketing Intelligence

Zelf je slimme Chatbot bouwen? Het kan!

Na de training van Big Data & AI wist ik nog niet direct wat ik er allemaal mee kon doen. Het concept was in ieder geval helder; met machine learning kun je verbanden vinden die mensen vaak over het hoofd zien. Bij de demo-day heb ik dan ook laten zien hoe gitaarles.nl met behulp van machine learning kan voorspellen aan welke vorm van content behoefte is. De bootcamp bij BAMMBOO ging zo goed dat mij werd gevraagd om verder te werken aan gitaarles.nl (graag!). Toen ik aan een chatbot voor de site werkte, kwam ik er achter hoe machine learning in praktijk wordt toegepast. Door patronen te herkennen in teksten kan een chatbot een script volgen om simpele veelgestelde vragen op te lossen. Mocht het lastiger worden komen er pas mensen bij kijken. Voor de bootcamp dacht ik dat machine learning alleen voor grote bedrijven met complexe problemen is weggelegd, maar op deze manier is het voor iedere onderneming toe te passen.

Benieuwd hoe je Artificial Intelligence & marketing kan verbinden?

Of heb je hulp nodig met je data vertalen naar inzicht?
Schroom dan niet, en neem contact met ons op!

Your turn to make a move

Plan een bel afspraak in!

Download de training brochure!

Bedankt, je zult een email ontvangen met een download link.

Download de Consultancy brochure!

Bedankt, je zult een email ontvangen met een download link.

Download het Growth Model Canvas!

Bedankt, je zult een email ontvangen met een download link.