Skip to main content

Groei en waardecreatie in een complex speelveld

Complex, snel veranderend en gespecialiseerd.

Marketing, productontwikkeling en innovatie worden steeds uitdagender voor leiders in het bedrijfsleven. Customer journeys worden complexer. De hoeveelheid aan beschikbare en noodzakelijke tools voor het managen van marketing, product, activatie en retentie, groeit exponentieel. Hoe behoud je hierin het overzicht? En belangrijker; hoe houd je de focus waar die hoort te liggen?

Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om duurzame groei en het creëren van waarde.

De traditionele manieren om groei te realiseren – met de focus puur vanuit marketing, sales, of product – werken niet meer. Het inzetten van het ooit zo innovatieve Growth Hacking als een aantal trucs of tools helpt ook nog maar zeer beperkt. Het gaat om het creëren van een visie op en een aanpak voor continue waardecreatie, oftewel Continuous Value Creation, vanuit meerdere perspectieven tegelijk.

We nemen je in dit artikel graag mee in deze visie.

Wat de markt vraagt…

De gehypte oplossingen van gisteren zijn vandaag al achterhaald. Zit jij nog op Whatsapp? De cool kids met meer behoefte aan onafhankelijkheid en privacy zitten allang op Telegram en Discord. Facebook? TikTok. Tinder? Wat dacht je van video-profielen op Snack of Lolly?

Evoluerende en veranderende klantbehoeften vragen om continue feedback vanuit en inzichten in die behoeften. Gecombineerd met de snelle toename van concurrerende alternatieven naast dat van jou, vraagt dit om snelheid, creativiteit en effectiviteit in de manier waarop je je bedrijf vernieuwt.

Als verantwoordelijke voor de groei en ontwikkeling van je bedrijf, moet je in dit speelveld in feite alle verschillende perspectieven, disciplines, processen en trends tegelijkertijd kunnen managen. Dat is een flinke uitdaging. Hoe pak je dit aan?

De nieuwe noodzaak: continu vernieuwen

Als verantwoordelijke voor groei in jouw bedrijf is er vandaag de dag dus een nieuwe, meer dynamische, benadering nodig. Een benadering die verschillende perspectieven in de klantreis én de synergieën tussen verschillende manieren van werken begrijpt; groeien vanuit marketing, sales en/of product.

Natuurlijk, de schoorsteen moet blijven roken. Maar alleen vertrouwen op je lopende operatie is echt niet meer voldoende. Vanuit je visie structureel nieuwe proposities ontdekken, ontwikkelen en lanceren is essentieel in deze tijd. En het blijven verbeteren van bestaande proposities. Het doel daarbij is om relevant te blijven voor huidige of nieuwe doelgroepen.

Als jij het niet doet, doet één van je concurrenten het namelijk wel.

Hiervoor zijn ideeën nodig. Ideeën voor nieuwe proposities, maar misschien nog belangrijker, voor de verdere ontwikkeling van je bestaande producten en diensten.

Om zo snel mogelijk te kunnen komen van idee tot schaalbare, duurzame groei heb je ook een duurzame en methodische aanpak nodig. Dit domein en deze aanpak noemen wij Continuous Value Creation.

Lees verder om meer te leren over hoe dit werkt, en hoe dit in de praktijk uitpakt.

Van idee naar succesvol bedrijf: hoe waarde tastbaar wordt en bijdraagt aan groei

Een nieuwe behoefte, of een nieuw geïdentificeerd probleem oplossen. Of juist een bestaande oplossing verbeteren dankzij nieuwe inzichten. Het begint vaak met een ingeving onder de douche. Een brainstormsessie uitgewerkt op een servet of bierviltje. Een aha-moment in een gesprek met een klant.

Een succesvol product of dienst is altijd gebaseerd op een goed idee. En vaker nog op tientallen goede ideeën.

Want om van brainstorms uit te groeien tot een succesvol product, dienst, of bedrijf, mislukken ideeën onvermijdelijk. En om van een idee tot een succes te komen, doorloopt zo’n idee verschillende fasen.

Design Thinking en Growth Hacking als pilaren voor groei en schaalbaarheid

BAMMBOO was één van de eerste Growth Hacking agencies in Europa. Met als doel om organisaties te helpen groeien, met een visie op en een proces voor continue groei en waardecreatie. Onze ervaring over de afgelopen vijf jaar heeft ons laten inzien dat Growth Hacking als methodiek alleen beperkt is.

Over het hele continuüm van idee naar schaalbare groei, moet je namelijk continu doen aan validatie van aannames en hypothesen. Waarbij je dat in het begin via Design Thinking doet en later via Growth Hacking.

Wij noemen dit het proces van Continuous Value Creation. Let op: dit is geen lineair continuüm. Het is een zoektocht van voortdurende validatie van veronderstellingen en hypothesen. Waarbij de waarde die je wil leveren herhaaldelijk wordt getoetst bij de gebruiker:

Ervaren (potentiële) klanten dit probleem zelf ook? Zien ze de toegevoegde waarde van het product of de dienst die wij in gedachten hebben? Voldoet het product aan de verwachtingen van de mensen voor wie we het bedoeld hebben?

Design Thinking, Growth Hacking, en Feedback

Groei en de continue creatie van waarde bestaan dus uit twee belangrijke fasen: de Ideefase en de Groeifase. Design Thinking en Growth Hacking zijn de methodes die je gebruikt om te komen tot schaalbare groei in de specifieke fasen van deze groeicyclus.

Design Thinking gebruik je in de ideefase: in dienst van het ontwerpen van een propositie door het ontdekken van klantwaarde (een probleem of behoefte). Terwijl Growth Hacking gaat over het versnellen van groei; het (waar mogelijk heel snel) katalyseren en verbeteren van de waarde tot een schaalbare propositie. Beide hebben een even belangrijke rol omdat ze elkaar aanvullen in het bereiken van groei.

Feedback is de slagader waardoor de continue stroom van inzichten bijdraagt aan het waardecreatieproces. Dit is hoe Continuous Value Creation eruit ziet wanneer we het visualiseren als continu proces:

Continuous Value Creation, een continu proces

We onderscheiden dus de Idee-fase (Design Thinking, in rood), en de Groeifase (Growth Hacking, paars).

En we onderscheiden drie perspectieven op waardecreatie; het klant-, het product- en het marktperspectief:

  • Het klantperspectief (de meest linkse cirkel in het model) gaat over het valideren van een klantprobleem, en het ontwerpen van een oplossing.
  • Het productperspectief (middelste cirkel) gaat over het ontwikkelen van een product, gebaseerd op de oplossing, waarvoor potentiële klanten bereid zijn te betalen.
  • Het marktperspectief (rechts) gaat over de validatie van het groeipad. Wat zijn de kanalen om de doelgroep te bereiken? Met welke boodschap? En hoe schaal je de propositie op?

De drie cirkels staan tenslotte met elkaar in verbinding door middel van een zich herhalende feedback-loop. Het gaat dan ook om een vloeiende verbinding en samenwerking, vanuit de drie verschillende perspectieven – en de bijbehorende teams.

Wat gebeurt er nu precies in de twee fases in dit model voor continue waardecreatie?

De Ideefase: Design Thinking, klant-cirkel

Wanneer je een nieuw idee hebt op basis van een klantprobleem, -behoefte of je eigen inzichten, en dit idee tot een gevalideerde oplossing wilt brengen, zit je in de ideefase. Deze fase kenmerkt zich door kwalitatief onderzoek en dataverzameling met kleine focusgroepen. Iteratie bestaat hier uit probleemidentificatie en het bepalen van de kenmerken van je ideale klantengroep of persona. Het belangrijkste proces dat je hier gebruikt is Design Thinking.

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een proces voor het vinden van de probleem-oplossing fit. Design Thinking is holistisch, maar benadrukt de noodzaak van hands-on prototyping en testen. De methode richt zich met name op het testen van het “waarom” of de “Minimum Viable Concept” met daadwerkelijke gebruikers.

In de praktijk gebruik je Design Thinking voor het valideren van elk probleem, en voor het  beoordelen van de wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid van alle potentiële oplossingen.

De Groeifase: Growth Hacking, markt-cirkel

Ok. De wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid van je potentiële oplossing is gevalideerd met daadwerkelijke mensen van vlees en bloed in jouw doelgroep.

Wanneer je vervolgens een gevalideerde oplossing beschikbaar hebt in de vorm van een product of dienst (de propositie) wil je valideren of jouw doelgroep deze propositie ook daadwerkelijk wilt kopen. Dan bevind je je in wat wij noemen de ‘Groeifase’. Hier valideer je de kanalen waarmee je je doelgroep het beste kunt bereiken, en stippel je het groeipad verder uit. Het proces dat je in deze fase met name gebruikt, is Growth Hacking.

Wat is Growth Hacking?

Growth Hacking is een methode gebaseerd op het uitvoeren van data-gedreven experimenten met als doel om groei(kansen) te vinden. 

Het proces draait om het continu testen en valideren van hypotheses. Deze hypotheses worden afgeleid van de inzichten die worden verkregen uit kwantitatieve en kwalitatieve data-analyse. Dus: cijfers én gesprekken met actual human beings.

Growth Hacking combineert drie domeinen om groei te versnellen. Product-geleide groei, marketing-geleide groei en sales-geleide groei. Korte feedback loops in alle drie de domeinen zorgen voor continue waardecreatie in alle fasen van de groei van je bedrijf.

Growth Hacking gaat niet over silver bullets. Het is – indien juist ingezet – een belangrijke driver voor snelle, duurzame groei en continue waardecreatie.

Wat levert onze visie en aanpak op Continuous Value Creation in de praktijk op?

Duurzame groei en continue waardecreatie

Innovatie is geen eenmalige oefening. Tenminste, niet als je op de langere termijn succesvol wilt zijn en blijven. Als je Growth Hacking naast Design Thinking inzet in een continu proces van waardecreatie, begin je eigenlijk te zien dat het proces van vernieuwing en verbetering inderdaad oneindig is. Of althans, net zo oneindig als je bedrijf zelf.
Nogmaals, het gaat niet alleen om het bedenken en toevoegen van compleet nieuwe proposities. Je bent als het goed is ook voortdurend bezig met het optimaliseren van je bestaande business.
Dit is hoe bedrijven niet alleen op de korte termijn, maar vooral ook duurzaam en op de lange termijn groei kunnen realiseren: met de focus op continue waardecreatie, bij elke stap gevalideerd door de daadwerkelijke klant.

Wat levert onze visie en aanpak op Continuous Value Creation in de praktijk op?

Hoe zie jij jouw volgende stap richting groei?

Wij zijn benieuwd hoe jij de volgende stap ziet in de reis van jouw organisatie richting continue waardecreatie en duurzame groei. We hopen dat we je met dit artikel een stap vooruit hebben geholpen.

Continuous Value Creation in de praktijk

Bij BAMMBOO helpen wij onze klanten de snelste, meest effectieve en meest betrouwbare weg te vinden naar duurzame groei en continue waardecreatie. Dat doen we door een aanpak in vier (ook afzonderlijk in te zetten) stappen:

  1. Growth Strategy Het in kaart brengen van kansen en uitstippelen van een groeistrategie (o.a. met behulp van ons Growth Model Canvas);
  2. Data Services Het in kaart brengen en visualiseren van data die wordt vertaald naar inzichten en groeikansen. Hiervoor bieden we op maat gemaakte dashboards.
  3. Growth Sprints We prioriteren de inzichten en groeikansen en vertalen deze naar een groeiplan (roadmap). En we helpen je bij het uitvoeren en valideren daarvan.
  4. Growth Training Het trainen van medewerkers met de juiste mindset, skillset en toolset om zelf duurzame groei en continue waardecreatie te kunnen realiseren.

Wat dit onze klanten oplevert? Enorm verhoogde conversieratio’s tegen lagere kosten bijvoorbeeld, zoals bij DELA. Of het valideren van twee proposities in één maand, zoals bij ARAG. Maar nog het belangrijkste, althans in onze optiek: de mindset, skills en methodieken om zelf duurzaam te kunnen bouwen aan groei. Maar neem het niet van ons aan. Lees wat onze klanten zelf zeggen.

Your turn to make a move

Oke, laten we het over groei hebben!

Download de training brochure!

Bedankt, je zult een email ontvangen met een download link.

Download de Consultancy brochure!

Bedankt, je zult een email ontvangen met een download link.

Download het Growth Model Canvas!

Bedankt, je zult een email ontvangen met een download link.