Skip to main content

Marketing Automation

Er zijn aardig wat opvattingen over wat Marketing Automation precies is. Velen zien het als het automatisch verzenden van een e-mail. Het is echter het slim inzetten van verschillende tools om verschillende marketing fases te automatiseren en op elkaar in te laten spelen. Je zou kunnen zeggen dat het een set aan gereedschappen is voor marketeers om ‘hands-free’ marketing te kunnen bedrijven.

Dus ja, Marketing Automation automatiseert verschillende marketing processen, dus ook het versturen van die e-mail, maar het unieke zit hem juist in de samenhang en de afstemming van de verschillende geautomatiseerde processen. En die samenhang, dat maakt nou juist het verschil.

Het opzetten en inrichten van goede geautomatiseerde marketing is om bovenstaande reden een erg secuur werkje. Het is echt maatwerk per organisatie. Door analyse en kennis van de juiste tools wordt een geoliede ‘marketing machine’ neergezet. Het vergt dus aardig wat tijd, aanpassingen in werkwijzen, aanpassingen in de mindset en aanleren van nieuwe skills. Maar zodra deze basis is neergezet en je dit omarmt als organisatie, lijkt de sky the limit.

 

Update mei 2020: We hebben intussen een geupdate versie met betrekking tot dit onderwerp waar je zeker en vast bruikbare tips kan terugvinden waar je vervolgens zelf mee aan de slag kan.

Marketing Automation replaces separate systems for email, web visitor tracking, lead scoring, nurture campaigns, campaign management and reporting with one solution that streamlines marketing processes and shares data with sales

David RaabRaab Guide

Marketing Automation en Growth Architecture

Om Marketing Automation zo effectief mogelijk in te richten doen wij dit volgens de Growth Architecture principes. De benadering is anders dan de klassieke manier van het opzetten ervan. Dit betekent het in sprints toetsen van de inrichting van de Marketing Automation. Daarnaast valideren we de ingezette tools en methodieken, zodat de inrichting die we neerzetten perfect werkt voor de organisatie, het product en jullie visie. Dit alles doen we altijd in nauwe samenwerking met jullie. Dit samen werken zorgt ervoor dat jullie marketeers het nieuwe geautomatiseerde marketing proces gelijk eigen maken. Jullie team weet wat te doen met de output en hoe deze weer effectief in te zetten. Want alleen het inrichten is niet genoeg, juist de juiste mindset krijgen en alles uit de tools halen, daar ligt het geheim van Marketing Automation.

Leave a Reply

Download de training brochure!

Bedankt, je zult een email ontvangen met een download link.

Download de Consultancy brochure!

Bedankt, je zult een email ontvangen met een download link.

Download het Growth Model Canvas!

Bedankt, je zult een email ontvangen met een download link.